fbpx

Opce

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Na této stránce nalezneš základy opční teorie.

Doporučuji však stáhnout kompletní knihu, kterou jsem napsal v prosinci roku 2021. Kniha se čte lépe a obsahuje více informací a nějaké ty bonusy pro Tebe navíc.

Kniha je zadarmo a na stránku s formulářem ke stažení se dostaneš kliknutím na obrázek knihy, nebo tlačítko níže.

Spokojíš-li se se stručnější verzí knihy, můžeš pokračovat přímo zde na webu.

Zde je seznam několika článků, které se v průběhu roku 2022 budou postupně zobrazovat. Pokud je název kapitoly modře zbarven, je možné na ni kliknout, a tak si kapitolu přečíst přímo zde na webu.

Seznam se s opcemi

Než začneme s výpočty a analýzami cen opcí, první se s nimi trochu seznámíme. Řekneme si, co to vlastně opce jsou, proč je obchodujeme a také uvedu nějaké základní fakta, která musíš dobře  znát, abys byl v obraze.

Co jsou to opce?
Neboj se opce pochopit
Proč obchodujeme opce
Neměl bys opce raději prodávat, než nakupovat?
Abys byl v obraze

Opční pojmy a fakta, které je potřeba znát

Hurá. Úvod máš za sebou. Následující kapitoly mi daly dost zabrat. Nevěděl jsem, jak je poskladát, aby ses postupně dozvídal nové a nové věci a dávalo Ti to tak smysl. Aby nové poznatky do sebe zapadaly třeba jako puzzle.

Možná bude lepší, když si tyto kapitoly přečteš vícekrát. Může se stát, že Ti pořadí interpretovaných pojmů nebude sedět a nepochopíš tak opční problematiku napoprvé.

Řecká písmena
Realizační cena (Strike price)
Datum expirace (Expiration Date)
Pochopení opční ceny (Option Premium)
Vnitřní hodnota (Intrinsic Value)
Časová hodnota (Time Value)
Rozpad časové hodnoty (Time Decay)
Vliv volatility na časovou hodnotu opce
Čtení a orientace v opčním matrixu

Řecká písmena podrobněji

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění.

Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až na konci a jen pro zvědavce).

Delta (Δ)
Theta (Θ)
Gamma (Γ)
Vega (v)
Rho (p)
Další řecká písmena
Kde nalezneš hodnoty řeckých písmen?

Tři různé situace ve vztahu realizační ceny a ceny podkladového aktiva

Konečně se dostaneme k podrobnému popisu tří různých vztahů realizační ceny opce a aktuální ceny podkladového aktiva. Tyto vzájemné vztahy vytvoří tři různé situace a uvádějí, zda je opce na pěnězích, v penězích nebo mimo ně. Zajímavé pojmy, že?

Opce na penězích (At the Money)
Opce v penězích (In the Money)
Opce mimo peníze (Out of the Money)
Závěrečná poznámka k ATM, ITM a OTM

Čtyři základní opční pozice

Nyní Ti ukáži čtyři základní opční pozice. Nebude chybět ani praktická ukázka toho, jak tuto opční pozici zrealizovat v platformě TWS od Interactive Brokers.

Nákup call opce
Jak call opci v TWS platformě koupit
Prodej call opce
Jak call opci v TWS platformě prodat
Nákup put opce
Jak put opci v TWS platformě koupit
Prodej put opce
Jak put opci v TWS platformě prodat

Zapamatuj si tyto dvě klíčové věty
Výhody a nevýhody jednotlivých opčních pozic

Výše zisku a risku jednotlivých typů opčních pozic

Zisk a ztráta koupené call opce
Zisk a ztráta prodané call opce
Zisk a ztráta koupené put opce
Zisk a ztráta prodané put opce

Závěrem k základním opčním pozicím

Opční strategie

Mnoho opčních obchodníků vytváří různé opční strategie. Kombinuje nákupy a výpisy call a put opcí. Existují tak strategie, které mají zažité své jméno.

Straddle
Strangle
Spready
Vertikální call spready
Vertikální put spready
Iron Condor
Motýl
Kombinace

Implikovaná volatilita

Pár slov k implikované volatilitě (Implied Volatility)

Dva modely oceňování opcí

Black-Scholesův model oceňování opcí
Binomický model oceňování opcí

Závěrem k této opční teorii

Pár poznámek na závěr
Malé zamyšlení

Vyber si, co uděláš dále, pokud chceš opce ziskově obchodovat

Co uděláš dále? Právě jsi dočetl tu nejzákladnější opční teorii. Doufám, že jsi o něco chytřejší. Pokud chceš opce ziskově obchodovat, tak máš dvě možnosti.

Dvě možnosti
Tvoje odměna (pouze v knize)

Použité zdroje a knihy

Seznam opční literatury

Přeji příjemné čtení!

Lukáš, 12. 12. 2021