fbpx

Pochopení opční ceny (Option Premium)

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Pochopení opční ceny (Option Premium)

Jak jsme si již řekli, opce jsou smlouvy. Jsou to deriváty, protože svou  hodnotu mají odvozenu od ceny podkladového aktiva. Opce jsou smlouvy, které dávají kupujícím opcí právo koupit, nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu v určitý den expirace nebo před ním.

Když obchodníci opce nakupují, tak cenu opce nejvíce ovlivňuje pohyb ceny samotného podkladového aktiva. Kupci call opcí chtějí, aby cena podkladového aktiva rostla, zatímco kupci put opcí chtějí, aby cena  podkladového aktiva na trhu klesala.

Zmínil jsem také, že cena opce se nazývá opční prémium. U opcí na akcie je prémium uváděno v dolarech na jednu akcii a většina opcí (smluv) představuje závazek na 100 kusů akcií podkladového aktiva. Proto uváděné prémium musíte násobit stem.

Zvýrazněné hodnoty zobrazují poslední opční ceny – nabídky (BID), resp. poptávky (ASK), za kterou můžete opci prodat, resp. koupit.

Opční prémium se skládá ze dvou hodnot, které způsobují kolísání opční ceny (samozřejmě i v průběhu otevřeného obchodu).

Je to vnitřní a časová hodnota. A právě tyto dvě hodnoty si v této kapitole podrobněji rozebereme.

Vnitřní hodnota je rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva, za kterou se obchoduje na burze a naší zvolenou realizační cenou (strike cenou). Časovou hodnotu určuje čas do expirace. Je vysoká, když do  vypršení opčního kontraktu zbývá více času.

***

Tento článek je vyňat z knihy Chceš pochopit opce?, kterou jsem napsal na žádost několika z vás. Pokud si ji chceš celou přečíst už dnes, stáhni si celou knihu ZDARMA kliknutím na její obálku níže.