fbpx

Rubrika: Opce

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Pár poznámek na závěr k opčnímu seriálu

Vezmu to tak trochu od konce. K posledním dvěma kapitolám bych chtěl napsat, že pro samotné  obchodování problematice oceňování opcí rozumět nemusíš. Tak si s tím nelam hlavu. Pokud tomu ale chceš rozumět, tak ses aspoň seznámil  s několika pojmy, které můžeš dál gůglit a vzdělávat se. Pro úspěšné obchodování opcí to ale nepotřebuješ. Co je však důležitější? Zapamatuj… 
Více

Binomický model oceňování opcí

Binomický model oceňování opcí (Binomial Option Pricing Model) je metoda vyvinutá za účelem oceňování opcí :). Byla vyvinuta již v roce 1979. Využívá iterativní postup, který umožňuje specifikovat tzv. uzly, rozuměj hodnoty bodů v čase od začátku oceňování opce až do jejího vypršení. Iterativní postup znamená, že se pro výpočet používá stále dokola stejný vzorec. V našem případě v různém… 
Více

Black-Scholesův model oceňování opcí

Black Scholesův model (BSM) je jeden z nejdůležitějších konceptů v moderní finanční teorii. Na jeho vývoji se podílela trojce mužů. Mr. Black, Mr. Scholes a Mr. Merton. Jde vlastně o matematickou diferenciální rovnici, která odhaduje  teoretickou hodnotu derivátů jiných investičních nástrojů. Tuto rovnici sestavili už v roce 1973 a stále je považována za nejlepší pro stanovení ceny opce. Prvně dva zmínění… 
Více

Pár slov k implikované volatilitě (Implied Volatility)

Co je implikovaná volatilita? Implikovaná volatilita nám říká nějakou předpověď, jaká je pravděpodobnost změny ceny podkladového aktiva. Podle implikované volatility obchodníci často odhadují budoucí ceny opčních kontraktů. To znamená, že jde pouze o odhad budoucích cen (na obě strany), nikoliv o skutečný údaj, kam půjdou. Zkrátka implikovaná volatilita předpovídá  pohyb, ale neudává směr pohybu! Implikovaná volatilita není… 
Více

Opční strategie

Mnoho opčních obchodníků vytváří různé opční strategie. Kombinuje nákupy a výpisy call a put opcí. Existují tak strategie, které mají zažité své jméno. Straddle Mezi první strategii, kterou zmíním patří Straddle. Ten vytvoříš tak, že koupíš call a put opci na stejné realizační ceně a se stejnou expirací. Profil zisků a ztrát pak vypadá takto: Z obrázku plyne, že tato strategie… 
Více

Výše zisku a risku jednotlivých typů opčních pozic

A zde jsou už konečně slíbené profily zisků a ztrát jednotlivých opčních pozic. Všechny profily zisku a ztráty (dále profil P/L) si ukážeme na jednom podkladovém aktivu a jedné realizační ceně. Obrázky jsou staženy z platformy TWS. Pokud si je chceš sám zobrazit, tak to provedeš tak, že klikneš pravým tlačítkem myši na opční cenu v opčním matrixu a ze zobrazeného… 
Více

Výhody a nevýhody jednotlivých opčních pozic

Pojďme si opční pozice ještě jednou trochu shrnout. Respektive se zaměřme na výhody a nevýhody jednotlivých opčních pozic. Výhody: Ten, co kupuje call opci, má právo koupit podkladové aktivum za nižší cenu, než je tržní cena, když cena akcie roste. Ten, co kupuje put opci, může profitovat z prodeje akcií, které má za realizační cenu, když cena… 
Více

Závěrem k základním opčním pozicím

Na konci července jsem na tento blog postnul poslední článek ze světa opcí. Dřívější články jsem měl tak trochu předpřipravené a následně jsem neměl čas vydávat další (stavím si dům vlastníma rukama a nesmírně mne to baví). Nyní jsou dny kratší, a tak je čas s tímto tématem na blogu pokračovat. Než se však budeme věnovat další problematice, tak… 
Více

Jak put opci v TWS platformě prodat

V TWS platformě prodáš put opci tak, že klikneš na cenu opce BID (červeně podbarveno). V sekci Orders se Ti objeví příkaz k odeslání na burzu. Ten můžeš před odesláním modifikovat a odeslat kliknutím na červeně podbarvené tlačítko T (T jako Transmit – odeslat). Osobně před odesláním příkazu modifikuji Limit Price u prodeje opcí na vyšší a TIF měním na GTC.… 
Více

Čtyři základní opční pozice – Prodej put opce

Nejzajímavější opční pozice – prodej put opce. Příště si ukážeme, jak tuto opční pozici zrealizovat v platformě TWS od Interactive Brokers. A jsme opět u prodeje. Jak jsem napsal u prodeje call opcí – když opce prodáváme, tak tomu říkáme vypisování. Opce tak vlastně vytváříme a nabízíme trhu. Při prodeji put opce věříme, že podkladové aktivum se na burze bude obchodovat… 
Více