fbpx

Opční strategie

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Opční strategie

Mnoho opčních obchodníků vytváří různé opční strategie. Kombinuje nákupy a výpisy call a put opcí. Existují tak strategie, které mají zažité své jméno.

Straddle

Mezi první strategii, kterou zmíním patří Straddle. Ten vytvoříš tak, že koupíš call a put opci na stejné realizační ceně a se stejnou expirací.

Straddle prakticky v TWS. Používej tzv. Option Strategy Builder.

Profil zisků a ztrát pak vypadá takto:

P/L profil strategie Straddle.

Z obrázku plyne, že tato strategie se Ti vyplatí, pokud předpokládáš, že podkladové aktivum dramaticky vzroste nebo dramaticky klesne. Pokud ale zůstane relativně stabilní, tak nevyděláš nic a ztratíš peníze, co jsi zaplatil za prémii call i put opce.

Strangle

O něco levnější variantou je strategie Strangle. Zde kupuješ call a put opci na různých realizačních cenách, ale se stejnou expirací.

Strangle prakticky v TWS. Používej tzv. Option Strategy Builder.

Abys vydělal, tak pohyb podkladového aktiva musí být výraznější než u Strangle. Ale výhodou je, jak jsem již napsal, že za tuto strategii zaplatíš méně za prémia.

P/L profil strategie Strangle.

Pokud se na strategii Stradle i Strangle podíváš inverzně, myslím tím, že budeš opce vypisovat a ne nakupovat, tak budeš profitovat z opaku – a to sice, že podkladové aktivum neudělá žádný vyznamný pohyb.

Spready

Spready používají dvě nebo více opcí stejného typu. Tvojí spekulační touhu, kterou při obchodování možná máš, ti budou mírnit omezením ztráty.

Vertikální spready (ať put nebo call) zahrnují prodej jedné opce a nákup druhé. Obecně platí, že druhá opce je stejného typu, stejné expirace, ale na jiném strike.

Vertikální call spready

Vertikální call bull spread vytvoříš nákupem call opce a současně prodáním call opce s vyšší realizační cenou. Vše na stejné expiraci. Mrkni na obrázek na předešlé straně, jak to vypadá v platformě TWS. Platforma rozpozná, že tvoříš strategii a když je to něco známého, tak Ti to i pojmenuje.

Tento spread je ziskový, pokud cena podkladového aktiva vzroste. Ale zisk je omezen kvuli vypsané call opci. Velkou výhodou je,
že vypsaná call opce nám snižuje náklady na otevření tohoto obchodu.

Vytvoření vertikálního call bull spreadu.

Je možné vytvořit také vertikální call bear spread. Prodávanou call opci musíš vypsat na nižší realizační ceně, než je koupená call opce.

Vytvoření vertikálního call bear spreadu. Ptám se Tě, není to špatně? (Ano je)

Vertikální put spready

Vytvoření vertikálního put bear spreadu.

Podobně je tomu u vertikálního put spreadu. Zde prodáváme put opci a nakupujeme opci na nižší realizační ceně. Vše ve stejném expiračním datu. Podívej se na příklad na obrázku. Jde o vertikální put bull spread. Na  druhém obrázku je zobrazen vertikální put bear spread.

Vytvoření vertikálního put bull spreadu

Iron Condor

Iron Condor je opční strategie, která je složena se všech čtyř opčních pozic. Z nákupu i prodeje call i put opce. Všechny opce musí mít stejné datum expirace.

Konkrétně jde o nákup put opce dále v OTM pásmu.

Stejně tak nakoupíme v OTM pásmu i call opci.

Prodejní opce put a call vypíšeme v OTM blíže aktuální ceně podkladového aktiva, případně poblíž ATM.

Zisku z tohoho obchodu dosáhnete, pokud cena podkladového aktiva uzavře mezi prostředními realizačními cenami.

Z toho plyne, že u Iron Condor profitujete, pokud má podkladové aktivum nízkou volatilitu.

Zisk je omezen na obdržené prémium a potencionální ztráta je omezena na rozdím mezi nakoupenou a prodanou call opcí a nakoupenou a prodanou put opcí. Mínus přijaté prémium.

Vytvoření Iron Condor pozice.
Profil P/L pro Iron Condor.

Motýl

Takzvaná motýlí strategie se skládá ze tří opcí. Na třech realizačních cenách rovnoměrně rozdělených. Všechny tyto opce jsou stejného typu. Call nebo put. Všechny tři opce mají stejnou expiraci.

Tzv. long butterfly je, že se skládá z call opcí, přičemž střední call opce se prodává a vnější call opce se nakupují. A to v poměru 1:2:1 (jednu koupit, dvě prodat, jednu koupit).

Vytvoření long butterfly pozice.
P/L profil long butterfly pozice.

Hodnota takto poskládaných opcí nemůže ve výsledku nikdy klesnout pod nulu.
U short butterfly je vše naopak.

Kombinace

Můžeme kombinovat také call a put opce dohromady. Říká se tomu, že vytváříme syntetické kombinace. A následujicí větu Ti tu napíšu jako bonus pro Tebe.

Vytvořením kombinace prodeje call a nákupem put opce vytvoříš to samé, jako by ses rozhodl akcie prodávat.

Ptáš se, v čem je to pro Tebe výhodné?

Tak například proto, že z nějaké úřední regulativy máš například přímé šortování (spekulaci na pokles) nějaké akcie zakázán. Výhodné je to také proto, že při takové opční pozici neplatíš úroky z vypůjčených akcií jako při klasickém šortu. A tyto úroky nemusí být malé. Může to být klidně 10 procent z celého objemu daného obchodu za 1 rok.

Takže opcemi můžeš tyhle skutečnosti jednodušše obejít.

Vytvoření tzv. syntetického shortu. Spekulace na pokles pomocí opcí.
P/L pro syntetický short.

Tyto strategie neobchoduji

Jak jsem možná už zmínil, tak tyto strategie neobchoduji. Obchoduji daleko jednodušeji. Chceš se to naučit taky?

***

Tento článek je vyňat z knihy Chceš pochopit opce?, kterou jsem napsal na žádost několika z vás. Pokud si ji chceš celou přečíst už dnes, stáhni si celou knihu ZDARMA kliknutím na její obálku níže.  

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

Chceš diskutovat s ostatními o tvých investičních plánech nebo nám něco sdělit? Přidej se sem: Akcie, Finanční trhy, Investice - Nová skupina od 31.12.2022 - https://www.facebook.com/groups/717903706577998

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.

TENTO ČLÁNEK ZAŘAZUJI I DO VZDĚLÁVACÍ SEKCE „NASTUDUJ SI“, KTERÁ JE UMÍSTĚNA ZDE, NA TOMTO WEBU.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,