fbpx

Zpracování osobních údajů a cookies

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Provozovatelem webu www.investovaniprovsechny.cz je Lukáš Gargulák, se sídlem 763 16 Fryšták – Horní Ves, Osvobození 223, IČ: 04724364, tel.: 732 111 361, e-mail: lg88@beTitanium.com.

Ochrana osobních údajů

Zákazníci, odběratelé novinek i návštěvníci mého webu mi svěřují své osobní údaje. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně další osobní informace potřebuji k plnění smlouvy či zpracování Vašeho dotazu.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Kontaktní informace jako e-mail potřebuji k zaslání zakoupených online produktů z mých webových stránek.

Účetnictví
V případě, že jste mým zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketingové účely
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Reference, fotografie z akcí apod.
Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu využít Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění některých služeb a operací mohou být využívány služby třetích stran. Využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

  • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci
  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics

Cookies

Na této webové stránce používám soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatele.

Údaje, které Provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Moje webová stránka nevyužívá žádných mnou vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí Vašeho souhlasu. Mé stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na mou webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemám žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

  • Google Analytics (cookies třetích stran), cookies pro získání statistických údajů. Expirace dle nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
  • YouTube (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci YouTube sítě společnosti Google a získání statistických údajů. Expirace 540 dní. K jejich použití není třeba získat Váš souhlas. Bližší informace jsou dostupné na https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

Jak můžete používání cookies omezit? Pokud chcete používání cookie omezit nebo zablokovat, využijte k tomu rozšířené nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout. Již existující cookies můžete také odstranit.