fbpx

Štítek: seznam se s opcemi

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Vliv volatility na časovou hodnotu opce

Implikovaná volatilita (Vega), může zvýšit opční prémium, pokud obchodníci zvýšenou volatilitu očekávají. Vysoká volatilita zvyšuje šanci, že se akcie posunou za realizační cenu a obchodníci s opcemi budou požadovat vyšší cenu za opce, které prodávají. Proto se nakupování opcí před velkými událostmi nevyplácí. Opční prémium je zbytečně vlivem očekávané volatility vysoké a zaplatíme tak příliš a potenciální zisk by… 
Více

Rozpad časové hodnoty (Time Decay)

S tím, jak se blíží datum expirace opce, tak se snižuje časová hodnota  opčního prémia. S blížícím se časem expirace i klesá zájem opčního obchodníka nakupovat opce. Nechce platit prémium, protože už má málo času na to, aby realizoval nějaký zisk. Opční kontrakt obvykle během první poloviny své životnosti ztratí přibližně jednu třetinu své časové hodnoty. S blížící se… 
Více

Časová hodnota (Time Value)

Čas zbývající do vypršení opčního kontraktu stanovuje časovou hodnotu opčního prémia. Čím více času do vypršení opce zbývá, tím je časová hodnota vyšší a tvoří větší část opčního prémia. Časová hodnota je část prémia, kterou kupující platí za privilegium vlastnit opci po určitý čas (do doby expirace). Časová hodnota se někdy označuje jako vnější hodnota (Extrinsic Value).… 
Více

Vnitřní hodnota (Intrinsic Value)

Když mluvíme o vnitřní hodnotě opčního prémia, tak mluvíme o cenovém rozdílu mezi aktuální cenou akcií a realizační cenou (strike cenou). Když opční obchodník koupil call opci na realizační ceně 100 a podkladové aktivum se právě obchoduje za 104 USD, mohl obržet například prémium 5.50 USD. Protože je aktuální cena podkladového aktiva 104 USD, tak je vnitřní hodnota ve… 
Více

Pochopení opční ceny (Option Premium)

Jak jsme si již řekli, opce jsou smlouvy. Jsou to deriváty, protože svou  hodnotu mají odvozenu od ceny podkladového aktiva. Opce jsou smlouvy, které dávají kupujícím opcí právo koupit, nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu v určitý den expirace nebo před ním. Když obchodníci opce nakupují, tak cenu opce nejvíce ovlivňuje pohyb ceny samotného… 
Více

Realizační cena (Strike price)

Realizační cena je předem stanovená cena, za kterou lze podkladové aktivum opčního kontraktu koupit nebo prodat, když je opce uplatněna. Jistě sis už všiml, že anglicky se realizační ceně říká strike price. V českém opčním slangu mluvíme o „strajku“. Strike ceny jsou standardizované. Zpravidla jsou to celé dolarové částky. Např 22, 23, 24, 100, 105. Ale můžete… 
Více

Řecká písmena

Opce jsou tak trochu věda. Je zde spousta proměnných, které můžeme analyzovat. Mezi tyto proměnné patří například proměnné označené řeckými písmeny. Tyto proměnné mohou nabývat určitých hodnot, podle kterých dokážeme určit rizikovost našeho obchodu nebo odhadovat, či řekněme analyzovat, vývoj obchodu v budoucnu. Hodnoty jednotlivých řeckých písmen se navzájem ovlivňují a jsou součástí pro vytvoření ceny opčního prémia.… 
Více

Abys byl v obraze

V předchozích článcích jsem na Tebe spustil řadu pojmů, které Ti jsou možná neznámé. Ale neboj. Ještě několikrát se k nim dostaneme. I s příklady a vezmeme to pěkně popořádku a vše Ti vysvětlím.To byla jen taková ochutnávka, jestli se nenasereš, že tomu prostě nerozumíš a neodhodíš tuto knihu. Nevzdávej to! Na závěr této úvodní kapitoly Ti chci ještě předat pár faktů.… 
Více

Neměl bys opce raději prodávat, než nakupovat?

Celkem těžká otázka. Jako kupující opce můžeš dosáhnout až závratného zhodnocení. 72 % na příkladu z ukázky. Třeba za den. A tohle může být realita. Například by se Ti povedlo, kdybys koupil call opce na AMC nebo GME koncem roku 2020. Pokud burzu sleduješ, tak víš, co se na těchto akciích událo. Avšak jako vypisovatel opcí se musíš… 
Více

Proč obchodujeme opce

Obchodníci nakupují a prodávají opce z několika důvodů. Opce totiž umožňují obchodníkovi držet zapákovanou pozici podkladového aktiva za nižší cenu, než kdyby zakoupili podkladové aktivum napřímo. Investoři mohou opce využívat k zajištění svého portfolia. Skrze opcí si mohou své akciové pozice tzv. pojistit proti velké ztrátě při propadu trhů. Obchodníci opcí mohou generovat příjem nakupováním opcí, ale také jejich prodáváním… 
Více