fbpx

Řecká písmena podrobněji – Delta (Δ)

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Delta (Δ)

Delta nám vyjadřuje o kolik se změní cena opce při změně ceny podkladového aktiva o jeden dolar. Delta call opce má rozsah mezi
0 a 1. Delta put opce má rozsah mezi 0 a -1.

Vysvětleme si fungování delty na příkladu.

Předpokládejme, že opční obchodník má koupenu call opci s deltou 0,20 na nějakém podkladovém aktivu XYZ, které se na burze obchoduje za 60 USD. Pokud se cena tohoto podkladového aktiva zvýší na 61 USD, pak by se cena opce měla dle výše zmíněné teorie zvýšit o 20 centů. Pokud se naopak cena podkladového aktiva bude obchodovat o dolar níže, za 59 USD, pak by cena opce měla klesnout o 20 centů.

Jak jsme si ale řekli, na ceně opcí se ale podílí i další řecká písmena, proto je nutné brát předchozí odstavec s rezervou a čistě v teoretické rovině.  Nemalou hodnotou se na ceně opce podílí také časová hodnota ceny opce.

***

Tento článek je vyňat z knihy Chceš pochopit opce?, kterou jsem napsal na žádost několika z vás. Pokud si ji chceš celou přečíst už dnes, stáhni si celou knihu ZDARMA kliknutím na její obálku níže.